Tag: aplikacje medyczne (2)


Co dobrego e-dokumentacja zrobi dla pacjentów?

Rozmawiając o elektronicznej dokumentacji medycznej warto podkreślić, iż ma ona nie tylko przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług w dziedzinie medycyny, ale także ma zwiększyć komfort pacjenta związany z korzystaniem z tychże usług. Rozumie się przez to, że program dla gabinetu lekarskiego, który zostanie zastosowany w jednostce medycznej powinien w najwyższym stopniu przyczynić się do wzrostu zadowolenia personelu, jak i pacjentów.

 

Co przynosi e-dokumentacja?

Pacjenci zauważają, że lekarze podczas wizyt poświęcają zbyt dużo czasu na prowadzenie ich dokumentacji medycznej, a zbyt mało na ich diagnozę, co stanowi istotę przeprowadzanego badania. Poprawa tej sytuacji ma nadejść wraz z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej, która:

  • uporządkuje i zbierze w jednym miejscu dane o pacjentach;
  • ułatwi przegląd dotychczasowej dokumentacji medycznej – wpisy będą czytelne i kompletne;
  • skróci czas, który lekarze poświęcają na opisywanie wizyt, a także wystawianie recept, zwolnień bądź zaleceń dla pacjentów;
  • zwiększa czas lekarza na zapoznanie się z problem, z którym przychodzi pacjent, a tym samym umożliwi postawienie prawidłowej diagnozy i podjęcie skutecznego leczenia.

 

E-dokumentacja jest także dla pacjentów

Stosując elektroniczną dokumentację medyczną lekarz zyskuje szansę na zapoznanie się z przebytymi chorobami przez pacjenta oraz stosowanymi lekami. Program dla gabinetu, w którym pacjenci są najważniejsi powinien być wyposażony w takie funkcje, jak:

  • elektroniczne karty pacjentów odpowiadające przyjętemu standardowi, co pozwoli na łatwe wyszukiwanie informacji oraz dodawanie rozmaitych danych w postaci zdjęć czy diagramów;
  • moduł powiadomień SMS o zbliżających się wizytach z możliwością jej odwołania bądź przesunięcia;
  • drukowanie recept, które eliduje problem ich nieczytelności;
  • integrację systemu z eWUŚ, WFirma, znanylekarz.pl;
  • rejestracja pacjentów online z zastosowanie modułu wizyt powtarzalnych.

 

Kontakt z jednostką medyczną powinien być łatwy

Należy zauważyć, że dzięki zastosowaniu odpowiednich funkcji, program do e-dokumentacji stanowi podstawę efektywnie zarządzanych jednostek medycznych. Ponadto wraz z  wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań pojawi się możliwość usprawnienia kontaktu między pacjentami, a jednostkami medycznymi, minimalizując koszty przeznaczone na jego realizację.