Gorączka po przeszczepie - alarmujące objawy

Zdrowie

Gorączka po przeszczepie - alarmujące objawy

 

Samokontrola stanu zdrowia

Po powrocie do domu po przeszczepie nerki lub wątroby, pomiędzy wizytami kontrolnymi to pacjent odpowiada za kontrolę własnego stanu zdrowia. Popularne hasło „Twoje zdrowie w Twoich rękach” nabiera szczególnego znaczenia u pacjentów po przeszczepie narządu.

 

Gorączka, czy może być niebezpieczna?

Zaburzenia prawidłowego funkcjonowania organizmu pacjenta po zabiegu transplantacji, takie jak:

powodują, że należy zwrócić szczególną uwagę na stan zdrowia. Zajmijmy się pierwszym z wymienionych objawów. Podwyższenie ciepłoty ciała powyżej  38 st.  nazywane jest gorączką. Ciepłota ciała powyżej 37 st. C to stan podgorączkowy. Obniżanie gorączki u osób nie będących po transplantacji narządów, polega najczęściej na podawaniu dostępnych bez recepty leków przeciwgorączkowych np. paracetamolu. W przypadku pacjentów, u których występuje gorączka po przeszczepie sytuacja wygląda inaczej. Pacjenci po transplantacji organów obciążeni są większym ryzykiem poważniejszych powikłań infekcji. Stałe przyjmowanie leków immunosupresyjnych, które obniżają odporność organizmu, zwiększa ryzyko wystąpienia zakażeń grzybiczych, bakteryjnych i wirusowych. Mogą też rozwinąć się rzadko występujące w populacji ogólnej choroby, takie jak np.: pneumocystozowe zapalenie płuc, zakażenie wirusem cytomegalii. Teoretycznie łagodnie przebiegające infekcje i choroby mogą przekształcić się w formę uogólnioną i być zagrożeniem dla przeszczepionego organu oraz życia pacjenta po przeszczepie. Rozwój zakażenia może przebiegać u niego znacznie szybciej. Sygnał, jakim jest gorączka po przeszczepie to wyraźny znak, że trzeba podjąć szybkie działania, mające na celu wykrycie przyczyn takich sygnałów alarmowych wysyłanych przez organizm pacjenta.

 

Niezwłoczny kontakt z lekarzem    

Pierwszą reakcją u osób, które mają podwyższoną temperaturę ciała, jest próba jej obniżenia lub przeczekanie zaistniałego stanu. U biorcy przeszczepu znaczna część leków przeciwgorączkowych może działać szkodliwie na nerki. Gorączka po przeszczepie wymaga natychmiastowych reakcji. Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który jest najbliżej jego miejsca zamieszkania. Specjalista po wykonaniu niezbędnych badań, podejmie decyzję dotyczącą leczenia szpitalnego bądź ambulatoryjnego. Konieczny jest także niezwłoczny kontakt z Ośrodkiem Transplantacyjnym.

 

CHIESI/KB/EDU/59/07/2019

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego samokontrola stanu zdrowia jest ważna po przeszczepie narządu?

Samokontrola stanu zdrowia jest istotna, ponieważ po powrocie do domu pacjent odpowiedzialny jest za monitorowanie swojego zdrowia. Wczesne wykrycie nieprawidłowości może pomóc w uniknięciu poważniejszych powikłań i zagrożeń.

Jakie objawy po przeszczepie wymagają szczególnej uwagi?

Warto zwrócić szczególną uwagę na objawy takie jak gorączka, wymioty i biegunka, ból w klatce piersiowej, duszności, nieprawidłowe ciśnienie tętnicze, nieprawidłowa glikemia oraz ostre bóle brzucha.

Dlaczego biorcy przeszczepu powinni unikać samodzielnego obniżania gorączki za pomocą leków?

Biorcy przeszczepu powinni unikać samodzielnego obniżania gorączki za pomocą leków, ponieważ niektóre z nich mogą działać szkodliwie na nerki. W przypadku pacjentów po przeszczepie konieczne jest dokładne ustalenie przyczyny gorączki i podjęcie odpowiedniego leczenia.

transplantacjadawstwo organówpowikłania po przeszczepie