Tag: CAWI (3)

5 typów pytań w badaniach CAWI, które każdy powinien znać

5 typów pytań w badaniach CAWI, które każdy powinien znać

 

Kiedy zaczniesz budować swoją ankietę CAWI, zadaj pytania, których używasz współpracownikom lub komuś z Twoich bliskich. Warto zobaczyć, czy udzielą oni odpowiedzi zgodnych z Twoimi oczekiwaniami oraz czy uzyskasz potrzebne informacje. Warto, więc zastosować różne typy pytań, aby urozmaicić badanie CAWI.

 

Pytania dychotomiczne w badaniach CAWI

Pytania dychotomiczne znane są również, jako pytania typu tak/nie. Są przykładem pytań zamkniętych, które polegają na tym, że respondent wybiera najbardziej odpowiadającą mu odpowiedź na podstawie przedstawionych propozycji. Są to często stosowane pytania ankietowe, gdyż są idealne dla respondentów. Osoba wypełniająca badanie może w szybki sposób zaznaczyć odpowiedź, co pozytywnie wpływa na jakość uzyskiwanych informacji w badaniu CAWI. Dzięki tego typu pytaniom respondent nie musi się zbyt długo zastanawiać nad odpowiedzią. Zastosowanie jednak tylko tego typu pytań w badaniu internetowym nie będzie interesujące dla respondenta, więc skorzystaj także z innych form pytań ankietowych.

 

Pytania ze skalą w badaniach CAWI

Innym pytaniem zamkniętym jest skala ocen, w której możesz odkryć pewien stopień opinii. W tym typie pytań jest dostępnych wiele opcji. Po pierwsze, będziesz musiał dokonać wyboru pomiędzy konstruktem dwubiegunowym, a jednobiegunowym. Dwubiegunowy jest używany, gdy masz konstrukt, który waha się od negatywnego do pozytywnego. Zawsze pamiętaj, aby umieścić neutralny pośrodku takiej skali. Jeśli zadajesz pytanie ankietowe, które waha się od neutralnych do pozytywnych odpowiedzi to mówimy o konstruktach jednobiegunowych. Drugim krokiem jest wizualizacja. Oznacza to, że możesz wybrać pomiędzy typami pytań, takimi jak numeryczna skala ocen, graficzna skala ocen lub opisowa skala ocen. Skala typu Likerta jest najbardziej znaną numeryczną skalą ocen. Dobra skala ocen powinna być łatwa do zinterpretowania, zwłaszcza znaczenie każdego punktu skali powinno być jasne. Powinna też zawierać wystarczająco dużo punktów, aby w miarę możliwości odróżnić respondentów od siebie nawzajem.

 

Pytania zamknięte wyboru

To zamknięte pytanie oferuje Twoim respondentom określoną liczbę odpowiedzi. Od Ciebie zależy, czy pozwolisz im zaznaczyć jedną lub kilka dostępnych opcji. Pytania te mają niezwykle szybki czas przetwarzania i nie pozostawiają miejsca na subiektywność. Ich stworzenie jest jednak często czasochłonne i pozwala na uzyskanie jedynie danych ilościowych.

 

Pytania porządkowe

To pytanie, w którym respondent może dowolnie zmieniać układ odpowiedzi! Podstawową zasadą tego typu pytań jest sortowanie odpowiedzi w kolejności ważności, według respondenta.  Zawsze powinieneś wyraźnie poinstruować w pytaniu, jaka jest kolejność w rankingu. Czy na przykład najbardziej pozytywna lub negatywna ocena powinna znaleźć się na górze? Unikniesz sytuacji, w której respondenci źle zinterpretują Twoje pytanie rankingowe i dostarczą Ci błędnych danych.

 

Pytania demograficzne

Są to podstawowe pytania w badaniach CAWI, które służą do stworzenia obrazu respondenta biorącego udział w ankiecie internetowej. Pozwalają uzyskać informacje o cechach takich jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania, dochód, czy zainteresowania. Te dane pomogą Ci zdefiniować jasny obraz lub ustawienie publiczności, którą badasz, a ostatecznie pomogą Ci lepiej zrozumieć ich wybory. Zwracaj uwagę na informacje, o które pytasz i których potrzebujesz. Jeśli wysyłasz e-mail z kwestionariuszem, dziwnie byłoby prosić o adres e-mail respondentów ponownie w pytaniu demograficznym.

Stosując powyższe typy pytań warto nie zapomnieć o zastosowaniu pytań warunkowych. Pozwolą one zaoszczędzić czas respondentów, a także wpłyną na zaangażowanie osób wypełniających ankietę CAWI. Chcąc skorzystać z różnych typów pytań, tych przedstawionych i innych warto skorzystać z narzędzia do przeprowadzenia ankiet online – SurvGo™.


Co warto wiedzieć o ankietach CAWI?

Co warto wiedzieć o ankietach CAWI?

 

Ankiety CAWI są najpopularniejszą metodą badawczą. Tematyka badania internetowego może być dowolna, co wpływa na dużą ilość wykonywanych ankiet online. Jednak nie tylko to wpływa na ilość realizowanych badań CAWI. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę chcąc przeprowadzić ankietę internetową?

 

Krótki czas realizacji

Ankiety CAWI są metodą badawczą, która nie wymaga dużego nakładu czasu. Przygotowanie badania jest krótkim i prostym zadaniem ze względu na dużą dostępność narzędzi do przeprowadzania ankiet online, jak program SurvGo™. Dzięki takim programom osoby przeprowadzające badania mogą skorzystać z istniejących już szablonów, co zdecydowanie usprawnia proces tworzenia ankiety internetowej. Zbierane dane są natychmiastowo zapisywane w bazach danych, co także ułatwia proces realizacji badania.  Sprawia to również, że raporty oraz analiza danych jest znacznie prostsza i szybsza. Osoba analizująca zebrane dane nie musi samodzielnie wklepywać zebranych danych, a wykresy i tabele powstają za pomocą jednego kliknięcia. Warto także zauważyć, iż za pośrednictwem Internetu możemy w krótkim czasie dotrzeć do dużej grupy osób, która wypełni udostępnione badanie. W sieci znajdziemy różne osoby, które cechują się różnymi danymi demograficznymi.

 

Rzetelność zbieranych danych

Ankiety online cechują się bardzo małym marginesem błędu. W odniesieniu do innych metod badawczych można zauważyć, iż w tym sposobie badania ilość popełnianych błędów jest zdecydowanie mniejsza. Jest tak dlatego, ponieważ respondenci sami zaznaczają odpowiedzi i wysyłają uzupełnione kwestionariusze jednym kliknięciem. Nie ma, więc możliwości na błędy osoby ankietującej przy przepisywaniu danych. Dane zebrane w badaniach CAWI także są zdecydowanie bardziej szczere, niż w innych badaniach ankietowych. Badania dowodzą, że osoby udzielające odpowiedzi w sieci są bardziej otwarte i chętniej udzielają bardziej prezencyjnych odpowiedzi ze względu na brak bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą badanie. Uzyskanie rzetelnych informacji jest dla ankietera najlepszą możliwością, gdyż na podstawie takich danych może wyciągnąć odpowiednie wnioski do dalszych działań. Podejmowanie decyzji na podstawie fałszywych informacji może skutkować brakiem poprawy działania, co nie zwiększy zysków w przedsiębiorstwie.

 

Dostępność ankiet CAWI

Ankiety CAWI są chętnie wypełniane przez grupy docelowe ze względu na ich duże możliwości. Badania internetowe są zwykle bardzo ciekawe ze względu na zróżnicowane pytania, jak pytania otwarte, pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytania z sumą punktów, pytania macierzowe, czy pytania rankingowe, bądź też w skali. Zastosowanie różnych pytań sprawi, że badanie jest interesujące i angażujące dla każdego respondenta. Warto zauważyć, że każda osoba może wypełnić badanie CAWI w dowolnym miejscu i czasie, tylko gdy ma dostęp do Internetu. Sprawia to, że respondenci mogą wypełnić badanie nawet w czasie przerwy w pracy, bądź będąc w komunikacji miejskiej. Dostępność ankiet CAWI wpływa na ilość otrzymywanych informacji zwrotnych.

Ankiety CAWI są tak popularne, gdyż posiadają wiele możliwości. Dzięki swoim cechom duża liczba respondentów z chęcią wypełnia udostępniane badania Internetowe. Jeśli chcesz stworzyć dobrą ankietę online pamiętaj o dostępności różnych narzędzi do tworzenia badań internetowych, jak SurvGo™.


Jakie aspekty warto poruszyć w ankiecie CAWI na temat badania tożsamości marki?

Jakie aspekty warto poruszyć w ankiecie CAWI na temat badania tożsamości marki?

 

Każdy przedsiębiorca powinien przeprowadzać ankiety CAWI dotyczące tożsamości marki. Dzięki takim badaniom mogą zdobyć wiele cennych informacji na temat postrzegania marki przez klientów. Co więcej poprzez takie ankiety internetowe mogą przekazać wiele cennych informacji o marce. Jakie aspekty warto, więc zawrzeć w takiej ankiecie?

 

Użyj przymiotników, aby opisać markę

Chociaż to zadanie może być wykonane również z pracownikami, kierownictwem i innymi interesariuszami, możesz zadać to pytanie również swoim klientom. Daj im różne opcje, ponieważ muszą wybrać co najmniej 3 do 5 przymiotników, aby opisać swoją markę. Takie pytanie w ankiecie CAWI można zadać poprzez pytanie wielokrotnego wyboru, gdzie respondent zaznacza konkretną liczbę określeń z przedstawionych możliwości.

 

Co chciałbyś zmienić w tożsamości marki?

Jeśli nie posiadasz tożsamości marki, wykorzystaj ankietę CAWI, aby zapytać klientów, jak ich zdaniem możesz ją kształtować. Jeśli posiadasz już tożsamość marki, wykorzystaj ankietę, aby zrozumieć, gdzie popełniasz błędy. Ważne jest, aby firma zrozumiała, dlaczego chce zmienić markę. Czy jest ona słaba, czy też wymaga dopracowania w jakimś konkretnym kierunku? Im więcej konkretnych informacji posiadają właściciele firmy, tym łatwiej jest wprowadzić działania usprawniające.

 

Dopracowanie tożsamości marki

Ankieta CAWI, którą wysyłasz, powinna również zadawać pytania Twoim klientom o rzeczy, które chcieliby, abyś zmienił. Może to być nawet kwestia obsługi klienta, która nie ma nic wspólnego z tożsamością Twojej marki. Wykorzystaj to jako środek do poprawy swoich standardów. Pracuj dalej nad otrzymanymi informacjami zwrotnymi. Skorzystaj z pomocy agencji, która zna się na elementach marki, aby poprawić jej tożsamość. Wykorzystaj swoją tożsamość marki, głos, wartości i zasady, aby być marką, którą ludzie rozpoznają na całym świecie.

 

Testuj postrzeganie marki

Po stworzeniu tożsamości marki, warto pokazać ją grupie testerów, którzy będą w stanie dać Ci recenzje, rekomendacje i informacje zwrotne. Nie tylko Twoim klientom i pracownikom, ale można to również pokazać potencjalnym klientom. To pomoże Ci dopracować tożsamość marki, którą stworzyłeś. Tożsamość Twojej marki powinna być wyrazista, atrakcyjna, elastyczna i łatwa do zapamiętania. Wykorzystanie badań psychologicznych pomoże Ci wyrzeźbić niezwykle płynną tożsamość marki.

 

Jak Twoi potencjalni klienci szukają rozwiązań, które oferujesz?

Wiele firm pomija ten ważny punkt, ale pamiętaj, że Twoi klienci nie lubią żargonu. Historia wyszukiwania Twojego klienta uwzględnia najprostsze terminy, aby opisać rozwiązanie, które chce kupić. Unikaj żargonu podczas budowania tożsamości swojej marki. Używaj narzędzi do badania słów kluczowych w dopracowywaniu swojego języka.

Choć może się wydawać, że przedstawionych pytań do ankiety CAWI jest bardzo dużo, w przyszłości pozwoli Ci to zaoszczędzić wiele czasu. W szczególności jeśli korzystasz z narzędzi do przeprowadzania ankiet online, jak SurvGo™. Istnieje wiele korzyści związanych z poprawą tożsamości Twojej marki. Jeśli chodzi o potencjalnych klientów, przyciągniesz tych właściwych, podczas gdy ci, którzy nie pasują, odejdą, nie marnując Twojego czasu. Ci, którzy dali Ci szczegółowe odpowiedzi na ankietę będą znacznie łatwiejsi do utrzymania, ponieważ wiedzą, czego chcą.