Tag: ankiety online (5)

Pracuj w grupie, aby stworzyć świetną ankietę online

Pracuj w grupie, aby stworzyć świetną ankietę online

 

Nieważne, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym profesjonalistą. Bez względu na to, ile ankiet już stworzyłeś, zawsze znajdzie się moment, kiedy nie będziesz czegoś pewien. Warto mieć możliwość spojrzenia na ankietę przez inną osobę, bo to nowe spojrzenie może zadecydować o sukcesie lub porażce.

 

Zweryfikuj swoje pomysły z innymi

 

Czasami musimy po prostu przeanalizować nasze podejście z kimś innym, aby dojść do ostatecznego etapu.  Jeśli nie jesteś pewien, jak sformułować pytanie, albo jaką logikę zastosować w pewnych obszarach ankiety, możesz rozważyć dodanie komentarza do własnej ankiety online, aby zweryfikować swoje pomysły. Zadając respondentom pytania typu: "Czy to było dobre pytanie, czy mogłem/am użyć innego formatu pytania?" lub "Czy moja logika pomijania zaprowadziła Cię we właściwe miejsce? - możesz uzyskać naprawdę wartościowe i interesujące informacje zwrotne. Aby uzyskać odpowiedzi, których potrzebujesz, spróbuj wysłać link do swojej ankiety do jak największej liczby osób, w tym współpracowników, przyjaciół i członków rodziny. Jeśli posiadasz konto na platformie SurvGo™, służącej do przeprowadzania badań internetowych, możesz w kilku prostych krokach sprawdzić i przetestować swoją ankietę z innymi.

 

Dopracuj projekt i sformułowania

 

Jeśli jesteś organizacją z wieloma specjalistycznymi działami, możliwość współpracy z osobami, które posiadają odpowiednie umiejętności może sprawić, że Twoja ankieta online będzie na właściwym poziomie dużo wcześniej. Od projektantów graficznych po zespół piszący treści. Niezależnie od tego, czy chcesz zmaksymalizować wpływ i zainteresowanie respondentów projektem ankiety, czy też zoptymalizować ilość i jakość odpowiedzi dzięki najlepiej sformułowanym pytaniom, będziesz chciał zaangażować tych specjalistów na odpowiednich etapach tworzenia ankiety online. Staje się to jeszcze bardziej istotne, jeśli jesteś organizacją, która musi tworzyć ankiety częściej, niż zwykle.

 

Przyśpiesz i popraw jakość analizy danych

 

Podczas gdy współpraca z innymi pomoże Ci zbudować bardziej efektywną ankietę i wygenerować lepszy współczynnik odpowiedzi, najlepszą ankietę osiągniesz tylko wtedy, gdy będziesz w stanie efektywnie zinterpretować wyniki i w rezultacie podjąć sensowne działania. Podobnie jak w obszarach projektowania i treści, niektórzy ludzie będą mieli lepsze zdolności analityczne niż inni, więc kimkolwiek są te osoby w Twojej organizacji, będziesz chciał je zidentyfikować i zaangażować, jak tylko zaczną napływać wyniki. Program do przeprowadzania badań online – SurvGo™ -  ułatwia przeglądanie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym lub w dowolnym okresie czasu, jak również eksportowanie i udostępnianie wyników raportu w różnych formatach do głębszej analizy. Pozwoli to zaoszczędzić czas, gdyż nie trzeba samodzielnie opracowywać różnego rodzaju grafów, tabel oraz wykresów.

Twoja zdolność do pozyskiwania wartościowych informacji zwrotnych, na podstawie których będziesz w stanie podjąć konkretne działania, zależy od tego, czy wygenerujesz świetną ankietę. Dlatego tak ważne jest, abyś jak najwcześniej zaangażował odpowiednie osoby i efektywnie współpracował z nimi na wszystkich etapach tworzenia ankiety online, jej dystrybucji, zbierania danych, raportowania i analizy danych, jeśli chcesz zmaksymalizować sukces badania. Pamiętaj, aby przeprowadzając badania internetowe konsultować się z innymi.


5 typów pytań w badaniach CAWI, które każdy powinien znać

5 typów pytań w badaniach CAWI, które każdy powinien znać

 

Kiedy zaczniesz budować swoją ankietę CAWI, zadaj pytania, których używasz współpracownikom lub komuś z Twoich bliskich. Warto zobaczyć, czy udzielą oni odpowiedzi zgodnych z Twoimi oczekiwaniami oraz czy uzyskasz potrzebne informacje. Warto, więc zastosować różne typy pytań, aby urozmaicić badanie CAWI.

 

Pytania dychotomiczne w badaniach CAWI

Pytania dychotomiczne znane są również, jako pytania typu tak/nie. Są przykładem pytań zamkniętych, które polegają na tym, że respondent wybiera najbardziej odpowiadającą mu odpowiedź na podstawie przedstawionych propozycji. Są to często stosowane pytania ankietowe, gdyż są idealne dla respondentów. Osoba wypełniająca badanie może w szybki sposób zaznaczyć odpowiedź, co pozytywnie wpływa na jakość uzyskiwanych informacji w badaniu CAWI. Dzięki tego typu pytaniom respondent nie musi się zbyt długo zastanawiać nad odpowiedzią. Zastosowanie jednak tylko tego typu pytań w badaniu internetowym nie będzie interesujące dla respondenta, więc skorzystaj także z innych form pytań ankietowych.

 

Pytania ze skalą w badaniach CAWI

Innym pytaniem zamkniętym jest skala ocen, w której możesz odkryć pewien stopień opinii. W tym typie pytań jest dostępnych wiele opcji. Po pierwsze, będziesz musiał dokonać wyboru pomiędzy konstruktem dwubiegunowym, a jednobiegunowym. Dwubiegunowy jest używany, gdy masz konstrukt, który waha się od negatywnego do pozytywnego. Zawsze pamiętaj, aby umieścić neutralny pośrodku takiej skali. Jeśli zadajesz pytanie ankietowe, które waha się od neutralnych do pozytywnych odpowiedzi to mówimy o konstruktach jednobiegunowych. Drugim krokiem jest wizualizacja. Oznacza to, że możesz wybrać pomiędzy typami pytań, takimi jak numeryczna skala ocen, graficzna skala ocen lub opisowa skala ocen. Skala typu Likerta jest najbardziej znaną numeryczną skalą ocen. Dobra skala ocen powinna być łatwa do zinterpretowania, zwłaszcza znaczenie każdego punktu skali powinno być jasne. Powinna też zawierać wystarczająco dużo punktów, aby w miarę możliwości odróżnić respondentów od siebie nawzajem.

 

Pytania zamknięte wyboru

To zamknięte pytanie oferuje Twoim respondentom określoną liczbę odpowiedzi. Od Ciebie zależy, czy pozwolisz im zaznaczyć jedną lub kilka dostępnych opcji. Pytania te mają niezwykle szybki czas przetwarzania i nie pozostawiają miejsca na subiektywność. Ich stworzenie jest jednak często czasochłonne i pozwala na uzyskanie jedynie danych ilościowych.

 

Pytania porządkowe

To pytanie, w którym respondent może dowolnie zmieniać układ odpowiedzi! Podstawową zasadą tego typu pytań jest sortowanie odpowiedzi w kolejności ważności, według respondenta.  Zawsze powinieneś wyraźnie poinstruować w pytaniu, jaka jest kolejność w rankingu. Czy na przykład najbardziej pozytywna lub negatywna ocena powinna znaleźć się na górze? Unikniesz sytuacji, w której respondenci źle zinterpretują Twoje pytanie rankingowe i dostarczą Ci błędnych danych.

 

Pytania demograficzne

Są to podstawowe pytania w badaniach CAWI, które służą do stworzenia obrazu respondenta biorącego udział w ankiecie internetowej. Pozwalają uzyskać informacje o cechach takich jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania, dochód, czy zainteresowania. Te dane pomogą Ci zdefiniować jasny obraz lub ustawienie publiczności, którą badasz, a ostatecznie pomogą Ci lepiej zrozumieć ich wybory. Zwracaj uwagę na informacje, o które pytasz i których potrzebujesz. Jeśli wysyłasz e-mail z kwestionariuszem, dziwnie byłoby prosić o adres e-mail respondentów ponownie w pytaniu demograficznym.

Stosując powyższe typy pytań warto nie zapomnieć o zastosowaniu pytań warunkowych. Pozwolą one zaoszczędzić czas respondentów, a także wpłyną na zaangażowanie osób wypełniających ankietę CAWI. Chcąc skorzystać z różnych typów pytań, tych przedstawionych i innych warto skorzystać z narzędzia do przeprowadzenia ankiet online – SurvGo™.


Co warto wiedzieć o ankietach CAWI?

Co warto wiedzieć o ankietach CAWI?

 

Ankiety CAWI są najpopularniejszą metodą badawczą. Tematyka badania internetowego może być dowolna, co wpływa na dużą ilość wykonywanych ankiet online. Jednak nie tylko to wpływa na ilość realizowanych badań CAWI. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę chcąc przeprowadzić ankietę internetową?

 

Krótki czas realizacji

Ankiety CAWI są metodą badawczą, która nie wymaga dużego nakładu czasu. Przygotowanie badania jest krótkim i prostym zadaniem ze względu na dużą dostępność narzędzi do przeprowadzania ankiet online, jak program SurvGo™. Dzięki takim programom osoby przeprowadzające badania mogą skorzystać z istniejących już szablonów, co zdecydowanie usprawnia proces tworzenia ankiety internetowej. Zbierane dane są natychmiastowo zapisywane w bazach danych, co także ułatwia proces realizacji badania.  Sprawia to również, że raporty oraz analiza danych jest znacznie prostsza i szybsza. Osoba analizująca zebrane dane nie musi samodzielnie wklepywać zebranych danych, a wykresy i tabele powstają za pomocą jednego kliknięcia. Warto także zauważyć, iż za pośrednictwem Internetu możemy w krótkim czasie dotrzeć do dużej grupy osób, która wypełni udostępnione badanie. W sieci znajdziemy różne osoby, które cechują się różnymi danymi demograficznymi.

 

Rzetelność zbieranych danych

Ankiety online cechują się bardzo małym marginesem błędu. W odniesieniu do innych metod badawczych można zauważyć, iż w tym sposobie badania ilość popełnianych błędów jest zdecydowanie mniejsza. Jest tak dlatego, ponieważ respondenci sami zaznaczają odpowiedzi i wysyłają uzupełnione kwestionariusze jednym kliknięciem. Nie ma, więc możliwości na błędy osoby ankietującej przy przepisywaniu danych. Dane zebrane w badaniach CAWI także są zdecydowanie bardziej szczere, niż w innych badaniach ankietowych. Badania dowodzą, że osoby udzielające odpowiedzi w sieci są bardziej otwarte i chętniej udzielają bardziej prezencyjnych odpowiedzi ze względu na brak bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą badanie. Uzyskanie rzetelnych informacji jest dla ankietera najlepszą możliwością, gdyż na podstawie takich danych może wyciągnąć odpowiednie wnioski do dalszych działań. Podejmowanie decyzji na podstawie fałszywych informacji może skutkować brakiem poprawy działania, co nie zwiększy zysków w przedsiębiorstwie.

 

Dostępność ankiet CAWI

Ankiety CAWI są chętnie wypełniane przez grupy docelowe ze względu na ich duże możliwości. Badania internetowe są zwykle bardzo ciekawe ze względu na zróżnicowane pytania, jak pytania otwarte, pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytania z sumą punktów, pytania macierzowe, czy pytania rankingowe, bądź też w skali. Zastosowanie różnych pytań sprawi, że badanie jest interesujące i angażujące dla każdego respondenta. Warto zauważyć, że każda osoba może wypełnić badanie CAWI w dowolnym miejscu i czasie, tylko gdy ma dostęp do Internetu. Sprawia to, że respondenci mogą wypełnić badanie nawet w czasie przerwy w pracy, bądź będąc w komunikacji miejskiej. Dostępność ankiet CAWI wpływa na ilość otrzymywanych informacji zwrotnych.

Ankiety CAWI są tak popularne, gdyż posiadają wiele możliwości. Dzięki swoim cechom duża liczba respondentów z chęcią wypełnia udostępniane badania Internetowe. Jeśli chcesz stworzyć dobrą ankietę online pamiętaj o dostępności różnych narzędzi do tworzenia badań internetowych, jak SurvGo™.


Ankiety online – jak za ich pomocą zwiększyć sprzedaż?

Ankiety online – jak za ich pomocą zwiększyć sprzedaż?

 

Czy wiesz, że wysłanie pytania, w którym pytasz klienta, jak bardzo jest zadowolony z Twoich produktów i usług, nie tylko pomaga w istniejących relacjach, ale jest też świetnym sposobem na zdobycie nowych klientów. Podobnie, możesz zwiększyć sprzedaż za pomocą ankiet, przeprowadzając ankiety online, jak to zrobić? Zapoznaj się ze wskazówkami.

 

Znalezienie obszarów wymagających poprawy

Ankiety online są doskonałym sposobem dla firm, aby znaleźć obszary, w których brakuje im pomysłów. Klienci, którzy mieli problemy z którymś z Twoich produktów lub usług będą mogli wyrazić swoją opinię właśnie w ankietach internetowych. To, jak zareagujesz na te problemy, określa rodzaj firmy, którą budujesz. Dzięki ankietom online zdobędziesz informacje na takie tematy jak:

  • Czy istnieją obszary do poprawy w Twoim produkcie lub usłudze?
  • Punkty kontaktowe, które dostarczają informacji na temat doświadczenia klienta.
  • Problemy z zespołem obsługi klienta i sposobem rozpatrywania skarg.
  • Problemy z dostawą usług.
  • Jak bardzo klienci są zadowoleni z Twojego produktu?

Istnieje wiele innych rzeczy, które ankiety online pomagają właścicielom firm zrozumieć na podstawie wyników badania opinii. Dlatego tak ważne jest, aby przeprowadzać różnego rodzaju badania.

 

Budowanie świadomości na temat Twojej oferty

Podczas wysyłania ankiet internetowych, właściciele przedsiębiorstw chcą zebrać opinie oraz uzyskać informacje na tematy, które wymagają usprawnień. W ankietach online, które wysyłasz, upewnij się, że wyraźnie wspomniałeś, że będziesz informował klientów o nowych produktach i usługach, a także, że uzyskasz od nich informacje zwrotne. Dzięki temu respondenci będą wiedzieli co jest celem i tematem ankiety online.

 

Net Promoter Score

NPS to pytanie, które jest łatwe do zrozumienia i jeszcze łatwiejsze do odpowiedzi. "Jak prawdopodobne jest, że poleci Pan/Pani nasze produkty lub usługi przyjacielowi lub rodzinie?". Respondenci są podzieleni na trzy kategorie.

  • osoby, które odpowiadają 9 lub 10. Twoi promotorzy są niezwykle zadowoleni z Twoich produktów i usług.
  • osoby, które odpowiadają 7 lub 8. Nie są oni niezadowoleni z Twoich usług, ale nie są też entuzjastycznie nastawieni do nich.
  • osoby, które odpowiedziały z wynikiem od 0 do 6. Osoby, które odrzuciły Twoją ofertę, opuszczą Twoją firmę i są bardziej skłonne do mówienia innym o swoich złych doświadczeniach marki.

 

Co firmy mogą zrobić z wynikami?

Osoby, które zaznaczyły najwyższe wyniki to ludzie, którzy są z Ciebie zadowoleni. Powinieneś włożyć więcej wysiłku w ich zatrzymanie, mogą oni również stać się częścią Twojego programu lojalnościowego, jeśli taki posiadasz. Mogą oni wystawić Ci referencje, które możesz wykorzystać w swoich materiałach marketingowych. Osoby, które zaznaczyły 7, czy też 8 są bardziej skłonni do rezygnacji przy pierwszej nadarzającej się okazji. Zawsze szukają czegoś lepszego, aby móc to wykorzystać. Znajdź sposób, aby dostarczyć im lepsze oferty. Porozmawiaj z nimi przez telefon i dowiedz się, jak możesz zapewnić im lepszą obsługę lub dostarczyć lepsze produkty. Twoim celem powinno być przekształcenie ich w osoby, które są stałymi klientami i są zadowoleni z oferowanego asortymentu. Ostatnia grupa osób w Twoim badaniu opuści Twoją firmę, ponieważ są z niej bardzo niezadowoleni. Ich oczekiwania wobec Ciebie całkowicie się nie spełniły. Zdekoncentrowani są bardziej skłonni do wysyłania negatywnych recenzji na portalach internetowych, a także do dzielenia się nimi z rodziną lub przyjaciółmi.

Ankiety online to badania, w których można zastosować różne rodzaje pytań, w tym NPS. Dzięki takim pytaniom właściciele firm poznają opinie i doświadczenia klientów, co sprawi, że będą mogli podjąć działania, aby zwiększyć sprzedaż. Korzystając z platformy SurvGo™, osoby przeprowadzające badania internetowe mogą w prosty sposób skorzystać z tego pytania, gdyż znajduje się ono w narzędziu.


Jakie aspekty warto poruszyć w ankiecie CAWI na temat badania tożsamości marki?

Jakie aspekty warto poruszyć w ankiecie CAWI na temat badania tożsamości marki?

 

Każdy przedsiębiorca powinien przeprowadzać ankiety CAWI dotyczące tożsamości marki. Dzięki takim badaniom mogą zdobyć wiele cennych informacji na temat postrzegania marki przez klientów. Co więcej poprzez takie ankiety internetowe mogą przekazać wiele cennych informacji o marce. Jakie aspekty warto, więc zawrzeć w takiej ankiecie?

 

Użyj przymiotników, aby opisać markę

Chociaż to zadanie może być wykonane również z pracownikami, kierownictwem i innymi interesariuszami, możesz zadać to pytanie również swoim klientom. Daj im różne opcje, ponieważ muszą wybrać co najmniej 3 do 5 przymiotników, aby opisać swoją markę. Takie pytanie w ankiecie CAWI można zadać poprzez pytanie wielokrotnego wyboru, gdzie respondent zaznacza konkretną liczbę określeń z przedstawionych możliwości.

 

Co chciałbyś zmienić w tożsamości marki?

Jeśli nie posiadasz tożsamości marki, wykorzystaj ankietę CAWI, aby zapytać klientów, jak ich zdaniem możesz ją kształtować. Jeśli posiadasz już tożsamość marki, wykorzystaj ankietę, aby zrozumieć, gdzie popełniasz błędy. Ważne jest, aby firma zrozumiała, dlaczego chce zmienić markę. Czy jest ona słaba, czy też wymaga dopracowania w jakimś konkretnym kierunku? Im więcej konkretnych informacji posiadają właściciele firmy, tym łatwiej jest wprowadzić działania usprawniające.

 

Dopracowanie tożsamości marki

Ankieta CAWI, którą wysyłasz, powinna również zadawać pytania Twoim klientom o rzeczy, które chcieliby, abyś zmienił. Może to być nawet kwestia obsługi klienta, która nie ma nic wspólnego z tożsamością Twojej marki. Wykorzystaj to jako środek do poprawy swoich standardów. Pracuj dalej nad otrzymanymi informacjami zwrotnymi. Skorzystaj z pomocy agencji, która zna się na elementach marki, aby poprawić jej tożsamość. Wykorzystaj swoją tożsamość marki, głos, wartości i zasady, aby być marką, którą ludzie rozpoznają na całym świecie.

 

Testuj postrzeganie marki

Po stworzeniu tożsamości marki, warto pokazać ją grupie testerów, którzy będą w stanie dać Ci recenzje, rekomendacje i informacje zwrotne. Nie tylko Twoim klientom i pracownikom, ale można to również pokazać potencjalnym klientom. To pomoże Ci dopracować tożsamość marki, którą stworzyłeś. Tożsamość Twojej marki powinna być wyrazista, atrakcyjna, elastyczna i łatwa do zapamiętania. Wykorzystanie badań psychologicznych pomoże Ci wyrzeźbić niezwykle płynną tożsamość marki.

 

Jak Twoi potencjalni klienci szukają rozwiązań, które oferujesz?

Wiele firm pomija ten ważny punkt, ale pamiętaj, że Twoi klienci nie lubią żargonu. Historia wyszukiwania Twojego klienta uwzględnia najprostsze terminy, aby opisać rozwiązanie, które chce kupić. Unikaj żargonu podczas budowania tożsamości swojej marki. Używaj narzędzi do badania słów kluczowych w dopracowywaniu swojego języka.

Choć może się wydawać, że przedstawionych pytań do ankiety CAWI jest bardzo dużo, w przyszłości pozwoli Ci to zaoszczędzić wiele czasu. W szczególności jeśli korzystasz z narzędzi do przeprowadzania ankiet online, jak SurvGo™. Istnieje wiele korzyści związanych z poprawą tożsamości Twojej marki. Jeśli chodzi o potencjalnych klientów, przyciągniesz tych właściwych, podczas gdy ci, którzy nie pasują, odejdą, nie marnując Twojego czasu. Ci, którzy dali Ci szczegółowe odpowiedzi na ankietę będą znacznie łatwiejsi do utrzymania, ponieważ wiedzą, czego chcą.