Tag: analiza rynku (1)

Przeprowadzanie badań rynku z uwzględnieniem badań ankietowych i grup fokusowych

Przeprowadzanie badań rynku z uwzględnieniem badań ankietowych i grup fokusowych

 

Bez względu na to, czy rozpoczynasz nową działalność gospodarczą, czy po prostu musisz sprawdzić, na czym polega Twoja pozycja na rynku, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań rynkowych.

 

Co to jest badanie rynku?

 

Badanie rynku pomaga zrozumieć Twoich klientów, konkurencję i branżę, w której działasz. Jest to ciągły proces, który polega na wykorzystaniu danych do podejmowania decyzji związanych z prowadzeniem firmy. Prowadzenie badań rynkowych polega na zbieraniu danych do analizy. Dane mogą być gromadzone w ramach różnych procesów, a wybrana metoda zależy od tego, co zamierzasz odkryć lub lepiej zrozumieć na temat swojego rynku. Po zebraniu danych konieczna jest dokładna analiza, aby dojść do jakichkolwiek wniosków lub zrozumienia. Jeśli jednak zostanie ona właściwie przeprowadzona, wyniki sprawią, że wszystkie Twoje decyzje biznesowe będą dobre.

 

Dlaczego warto korzystać z badań rynku?

 

Badania rynku mają konkretną wartość. Dzięki nim uzyskasz informacje potrzebne do podejmowania poprawnych decyzji biznesowych, a tym samym zwiększysz swoje przychody. W rzeczywistości Twój zwrot z inwestycji w badania rynkowe często przekracza koszty ich przeprowadzenia.

Odpowiednie badania rynkowe pomagają:

 • określić, jak prawidłowo ukierunkować kampanie marketingowe;
 • określić możliwości na rynku;
 • określić, co robisz źle, a co dobrze;
 •  określać specyficzne potrzeby swoich klientów;
 • odkryć problemy z Twoją firmą, które mogły nie ujawnić się w inny sposób;
 • oceniać swój sukces za pomocą wymiernych danych.

 

Badania wtórne

 

Nawet jeśli jego nazwa może sugerować, że jest inaczej, badania wtórne są tam, gdzie zwykle rozpoczynają się badania rynkowe. Badania wtórne prowadzone są poprzez konsultowanie opublikowanych raportów z zaufanych źródeł w celu uzyskania informacji:

 • kto tworzy rynek docelowy;
 • jakie są potrzeby waszego rynku;
 • wielkość potencjalnego rynku.

 

Badania wtórne są tańsze, niż badania pierwotne. Często w rzeczywistości są bezpłatne, a także są łatwo dostępne. Badania wtórne mogą być wewnętrzne, jak raporty sprzedaży lub analizy rynku wewnętrznego. Ale większość z nich to badania zewnętrzne, w tym:

 • internetowe katalogi i zasoby;
 • agencje niekomercyjne;
 • agencje rządowe ;
 • tylne numery czasopism i gazet w bibliotece.

 

Jednak analiza danych wtórnych może czasami być przytłaczająca, a wyniki mogą być niedokładne lub niejednoznaczne. Sensowne może być wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie badań wtórnych do podejmowania decyzji dotyczących badań pierwotnych lub nawet zatrudnienie zewnętrznego konsultanta do przeprowadzenia analizy za Ciebie.

 

Badania pierwotne

 

Możesz myśleć o badaniach pierwotnych, jako o zabieraniu się do trudnej pracy. Badania pierwotne są prowadzone w celu uzyskania prawdziwej prywatności z Twoim rynkiem, aby odpowiedzieć na konkretne pytania, które możesz mieć lub dotyczyć konkretnych obszarów zainteresowania. Prowadzenie badań kosztuje więcej i często trwa dłużej, niż badania wtórne, ale daje rozstrzygające wyniki.

Badania pierwotne można podzielić na dwie podkategorie:

 • Badania jakościowe obejmują badania prowadzone na mniejszych grupach osób, np. wywiady indywidualne z konsumentami lub grupy fokusowe. Mają one na celu nadanie kierunku, uzyskanie odpowiedzi na konkretny problem lub pytanie - a nie przewidywania.
 • Badania ilościowe obejmują badania, w wyniku których uzyskuje się dużą ilość danych, takich jak ankiety. Ten rodzaj badań rynku jest statystycznie uzasadniony i może być wykorzystany do tworzenia prognoz.

 

Informacje na temat badań ankietowych

 

Badania ankietowe są rodzajem ilościowych badań pierwotnych, których celem jest zebranie określonych danych od wybranej grupy odbiorców. Ankiety mogą być prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej poczty lub telefonicznie i zazwyczaj są skierowane do klientów lub potencjalnych klientów. Badania ankietowe można przeprowadzić w czterech etapach: identyfikacja odbiorców, napisanie badania ankietowego, przeprowadzenie badania i analiza zebranych danych. Podczas pisania ankiety, pytania powinny być proste, ale bardzo konkretne. Ponadto, włączenie zachęty za wypełnienie badania ankietowego - produktu promocyjnego lub kuponu na jakąś usługę, bądź produkt - jest dobrym sposobem na zwiększenie uczestnictwa. Chociaż możliwe jest przeprowadzenie badania ankietowego całkowicie we własnym zakresie, najlepiej zlecić jej przeprowadzenie i analizę danych firmie badawczej, która przeprowadza ankiety w ramach swojej działalności. Jedną z takich firm jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które posiada kilkunastoletnie doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę.

 

Informacje o grupach fokusowych

 

Opracowujesz nowy produkt? Rozpoczynasz kampanię reklamową? Chcesz ocenić potrzeby swoich klientów poza prostymi pytaniami i odpowiedziami? Oto, gdzie grupy fokusowe - rodzaj jakościowych badań podstawowych - mogą pomóc. Grupy fokusowe składają się zazwyczaj z około 10 wstępnie przebadanych osób, które spełniają określone przez Ciebie kryteria. Są one w jednym pomieszczeniu - na terenie Twojej firmy lub poza nią - w celu omówienia i zareagowania na konkretny temat istotny dla Twojej firmy. Spotkania poza siedzibą mają swoje zalety; obiekty przeznaczone dla grup fokusowych mają zwykle dostęp do kamer, które nagrywają sesję. Dyskusja prowadzona jest przez moderatora. Możesz zatrudnić zewnętrznego moderatora lub przydzielić mu rolę w swojej organizacji - ale pamiętaj, że nie może on uczestniczyć poza moderowaniem. Grupy fokusowe są pomocne, ponieważ uczestnicy mogą być badani pod kątem rozumowania ich opinii, a rozmowy mogą być generowane wokół konkretnego tematu - dając ci tak zwane "bogate dane", w przeciwieństwie do np. skończonych odpowiedzi, które otrzymujesz z pytań ankietowych. Najlepiej jest przeprowadzić co najmniej dwie sesje, aby dojść do jakichkolwiek rozsądnych wniosków.