Tag: samokontrola (1)

Gorączka po przeszczepie - alarmujące objawy

Samokontrola stanu zdrowia

Po powrocie do domu po przeszczepie nerki lub wątroby, pomiędzy wizytami kontrolnymi to pacjent odpowiada za kontrolę własnego stanu zdrowia. Popularne hasło „Twoje zdrowie w Twoich rękach” nabiera szczególnego znaczenia u pacjentów po przeszczepie narządu.

 

Gorączka, czy może być niebezpieczna?

Zaburzenia prawidłowego funkcjonowania organizmu pacjenta po zabiegu transplantacji, takie jak:

  • gorączka
  • wymioty i biegunka
  • ból w klatce piersiowej oraz duszności
  • nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego krwi
  • nieprawidłowa glikemia
  • ostre bóle brzucha

powodują, że należy zwrócić szczególną uwagę na stan zdrowia. Zajmijmy się pierwszym z wymienionych objawów. Podwyższenie ciepłoty ciała powyżej  38 st.  nazywane jest gorączką. Ciepłota ciała powyżej 37 st. C to stan podgorączkowy. Obniżanie gorączki u osób nie będących po transplantacji narządów, polega najczęściej na podawaniu dostępnych bez recepty leków przeciwgorączkowych np. paracetamolu. W przypadku pacjentów, u których występuje gorączka po przeszczepie sytuacja wygląda inaczej. Pacjenci po transplantacji organów obciążeni są większym ryzykiem poważniejszych powikłań infekcji. Stałe przyjmowanie leków immunosupresyjnych, które obniżają odporność organizmu, zwiększa ryzyko wystąpienia zakażeń grzybiczych, bakteryjnych i wirusowych. Mogą też rozwinąć się rzadko występujące w populacji ogólnej choroby, takie jak np.: pneumocystozowe zapalenie płuc, zakażenie wirusem cytomegalii. Teoretycznie łagodnie przebiegające infekcje i choroby mogą przekształcić się w formę uogólnioną i być zagrożeniem dla przeszczepionego organu oraz życia pacjenta po przeszczepie. Rozwój zakażenia może przebiegać u niego znacznie szybciej. Sygnał, jakim jest gorączka po przeszczepie to wyraźny znak, że trzeba podjąć szybkie działania, mające na celu wykrycie przyczyn takich sygnałów alarmowych wysyłanych przez organizm pacjenta.

 

Niezwłoczny kontakt z lekarzem    

Pierwszą reakcją u osób, które mają podwyższoną temperaturę ciała, jest próba jej obniżenia lub przeczekanie zaistniałego stanu. U biorcy przeszczepu znaczna część leków przeciwgorączkowych może działać szkodliwie na nerki. Gorączka po przeszczepie wymaga natychmiastowych reakcji. Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który jest najbliżej jego miejsca zamieszkania. Specjalista po wykonaniu niezbędnych badań, podejmie decyzję dotyczącą leczenia szpitalnego bądź ambulatoryjnego. Konieczny jest także niezwłoczny kontakt z Ośrodkiem Transplantacyjnym.

 

CHIESI/KB/EDU/59/07/2019