5 typów pytań w badaniach CAWI, które każdy powinien znać

Badania rynkowe

5 typów pytań w badaniach CAWI, które każdy powinien znać

 

Kiedy zaczniesz budować swoją ankietę CAWI, zadaj pytania, których używasz współpracownikom lub komuś z Twoich bliskich. Warto zobaczyć, czy udzielą oni odpowiedzi zgodnych z Twoimi oczekiwaniami oraz czy uzyskasz potrzebne informacje. Warto, więc zastosować różne typy pytań, aby urozmaicić badanie CAWI.

 

Pytania dychotomiczne w badaniach CAWI

Pytania dychotomiczne znane są również, jako pytania typu tak/nie. Są przykładem pytań zamkniętych, które polegają na tym, że respondent wybiera najbardziej odpowiadającą mu odpowiedź na podstawie przedstawionych propozycji. Są to często stosowane pytania ankietowe, gdyż są idealne dla respondentów. Osoba wypełniająca badanie może w szybki sposób zaznaczyć odpowiedź, co pozytywnie wpływa na jakość uzyskiwanych informacji w badaniu CAWI. Dzięki tego typu pytaniom respondent nie musi się zbyt długo zastanawiać nad odpowiedzią. Zastosowanie jednak tylko tego typu pytań w badaniu internetowym nie będzie interesujące dla respondenta, więc skorzystaj także z innych form pytań ankietowych.

 

Pytania ze skalą w badaniach CAWI

Innym pytaniem zamkniętym jest skala ocen, w której możesz odkryć pewien stopień opinii. W tym typie pytań jest dostępnych wiele opcji. Po pierwsze, będziesz musiał dokonać wyboru pomiędzy konstruktem dwubiegunowym, a jednobiegunowym. Dwubiegunowy jest używany, gdy masz konstrukt, który waha się od negatywnego do pozytywnego. Zawsze pamiętaj, aby umieścić neutralny pośrodku takiej skali. Jeśli zadajesz pytanie ankietowe, które waha się od neutralnych do pozytywnych odpowiedzi to mówimy o konstruktach jednobiegunowych. Drugim krokiem jest wizualizacja. Oznacza to, że możesz wybrać pomiędzy typami pytań, takimi jak numeryczna skala ocen, graficzna skala ocen lub opisowa skala ocen. Skala typu Likerta jest najbardziej znaną numeryczną skalą ocen. Dobra skala ocen powinna być łatwa do zinterpretowania, zwłaszcza znaczenie każdego punktu skali powinno być jasne. Powinna też zawierać wystarczająco dużo punktów, aby w miarę możliwości odróżnić respondentów od siebie nawzajem.

 

Pytania zamknięte wyboru

To zamknięte pytanie oferuje Twoim respondentom określoną liczbę odpowiedzi. Od Ciebie zależy, czy pozwolisz im zaznaczyć jedną lub kilka dostępnych opcji. Pytania te mają niezwykle szybki czas przetwarzania i nie pozostawiają miejsca na subiektywność. Ich stworzenie jest jednak często czasochłonne i pozwala na uzyskanie jedynie danych ilościowych.

 

Pytania porządkowe

To pytanie, w którym respondent może dowolnie zmieniać układ odpowiedzi! Podstawową zasadą tego typu pytań jest sortowanie odpowiedzi w kolejności ważności, według respondenta.  Zawsze powinieneś wyraźnie poinstruować w pytaniu, jaka jest kolejność w rankingu. Czy na przykład najbardziej pozytywna lub negatywna ocena powinna znaleźć się na górze? Unikniesz sytuacji, w której respondenci źle zinterpretują Twoje pytanie rankingowe i dostarczą Ci błędnych danych.

 

Pytania demograficzne

Są to podstawowe pytania w badaniach CAWI, które służą do stworzenia obrazu respondenta biorącego udział w ankiecie internetowej. Pozwalają uzyskać informacje o cechach takich jak płeć, wiek, miejsce zamieszkania, dochód, czy zainteresowania. Te dane pomogą Ci zdefiniować jasny obraz lub ustawienie publiczności, którą badasz, a ostatecznie pomogą Ci lepiej zrozumieć ich wybory. Zwracaj uwagę na informacje, o które pytasz i których potrzebujesz. Jeśli wysyłasz e-mail z kwestionariuszem, dziwnie byłoby prosić o adres e-mail respondentów ponownie w pytaniu demograficznym.

Stosując powyższe typy pytań warto nie zapomnieć o zastosowaniu pytań warunkowych. Pozwolą one zaoszczędzić czas respondentów, a także wpłyną na zaangażowanie osób wypełniających ankietę CAWI. Chcąc skorzystać z różnych typów pytań, tych przedstawionych i innych warto skorzystać z narzędzia do przeprowadzenia ankiet online – SurvGo™.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to jest skala ocen w badaniach CAWI i jak ją zastosować?

Skala ocen to zamknięte pytanie, w którym respondent wybiera odpowiedź z określonej liczby opcji. Można użyć konstruktu dwubiegunowego lub jednobiegunowego i różnych typów skali, takich jak skala Likerta.

Czym różnią się pytania zamknięte wyboru od pytań porządkowych w badaniach CAWI?

Pytania zamknięte wyboru oferują określoną liczbę odpowiedzi, które respondent może wybrać, podczas gdy pytania porządkowe pozwalają na dowolne sortowanie odpowiedzi według ważności.

Dlaczego pytania demograficzne są ważne w badaniach CAWI?

Pytania demograficzne pozwalają zdefiniować profil respondentów i lepiej zrozumieć ich wybory. Pomagają w określeniu charakterystyki badanej grupy i ułatwiają analizę wyników.

ankiety onlinetworzenie ankietybadania onlineCAWI