Co dobrego e-Dokumentacja zrobi dla pacjentów? ✙

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Co dobrego e-Dokumentacja zrobi dla pacjentów?

 

Rozmawiając o elektronicznej dokumentacji medycznej warto podkreślić, iż ma ona nie tylko przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług w dziedzinie medycyny, ale także ma zwiększyć komfort pacjenta związany z korzystaniem z tychże usług. Rozumie się przez to, że program dla gabinetu lekarskiego, który zostanie zastosowany w placówce medycznej powinien w najwyższym stopniu przyczynić się do wzrostu zadowolenia personelu, jak i pacjentów.

 

Co przynosi e-Dokumentacja?

Pacjenci zauważają, że lekarze podczas wizyt poświęcają zbyt dużo czasu na prowadzenie ich dokumentacji medycznej, a zbyt mało na przeprowadzenie badań i wywiad lekarski, co stanowi istotę wizyty. Poprawa tej sytuacji ma nadejść wraz z wprowadzeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, która:

  • uporządkuje i zbierze w jednym miejscu dane o pacjentach;
  • ułatwi przegląd dotychczasowej dokumentacji medycznej – wpisy będą czytelne i kompletne;
  • skróci czas, który lekarze poświęcają na opisywanie wizyt, a także wystawianie recept, zwolnień bądź zaleceń dla pacjentów;
  • zwiększa czas lekarza na zapoznanie się z problem, z którym przychodzi pacjent, a tym samym umożliwi postawienie prawidłowej diagnozy i podjęcie skutecznego leczenia.

 

e-Dokumentacja - także dla pacjentów

Stosując Elektroniczną Dokumentację Medyczną lekarz zyskuje szansę na zapoznanie się z przebytymi chorobami przez pacjenta oraz stosowanymi lekami. Program dla gabinetu, powinien być wyposażony w takie funkcje, jak:

  • elektroniczne karty pacjentów odpowiadające przyjętym standardom, co pozwoli na łatwe wyszukiwanie informacji oraz dodawanie rozmaitych danych w postaci zdjęć czy diagramów;
  • moduł powiadomień SMS o zbliżających się wizytach z możliwością jej odwołania bądź przesunięcia;
  • drukowanie recept, które eliminuje problem ich nieczytelności;
  • integrację systemu z eWUŚ, WFirma, ZnanyLekarz.pl;
  • rejestracja pacjentów online z zastosowaniem modułu wizyt powtarzalnych;
  • możliwość wystawienia e-Dokumentów takich jak e-Recepta (wprowadzane obowiązkowo od stycznia 2020 r.), e-Zwolnień (obowiązujących od grudnia 2018 r.), e-Skierowań (przygotowywanych do wprowadzenia w 2021 r.).

 

Funkcjonowanie e-Dokumentacji ma na celu poprawę jakości usług medycznych dla pacjentów. Szybszy obieg dokumentacji medycznej poprzez systemy elektroniczne oraz tworzenie baz danych o powszechnych chorobach i metodach leczenia pozwala usprawnić i uzupełnić informacje w zakresie skuteczności walki z wieloma chorobami, jak również odnajdywania przyczyn konkretnych schorzeń. Elektroniczne systemy będą podstawą do lekarskich konsultacji pomiędzy różnymi specjalistami jak i gromadzenia danych do szerokich badań naukowych.

 

Łatwy kontakt z placówką medyczną

Należy zauważyć, że dzięki zastosowaniu odpowiednich funkcji, program do e-Dokumentacji stanowi podstawę efektywnie zarządzanych jednostek medycznych. Ponadto wraz z  wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań pojawi się możliwość usprawnienia kontaktu między pacjentami, a jednostkami medycznymi, minimalizując koszty przeznaczone na jego realizację.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest e-Dokumentacja medyczna?

e-Dokumentacja medyczna to elektroniczny system przechowywania i zarządzania danymi pacjentów oraz dokumentacją medyczną, zastępujący tradycyjne, papierowe zapisy.

Jakie funkcje powinien mieć program dla gabinetu medycznego z e-Dokumentacją?

Program dla gabinetu medycznego z e-Dokumentacją powinien mieć funkcje, takie jak elektroniczne karty pacjentów, moduł powiadomień SMS o wizytach, drukowanie recept, integrację z systemami eWUŚ, WFirma, ZnanyLekarz.pl, rejestrację pacjentów online, możliwość wystawienia e-Dokumentów (e-Recepta, e-Zwolnienia, e-Skierowania).

Jak e-Dokumentacja wpływa na jakość usług medycznych dla pacjentów?

e-Dokumentacja usprawnia obieg dokumentacji medycznej, umożliwia łatwiejsze zarządzanie danymi o pacjentach i skuteczniejsze leczenie. Tworzy bazę danych do badań naukowych i ułatwia konsultacje pomiędzy specjalistami.

EDMelektroniczna dokumentacja medycznae-receptae-Zwolnieniee-Skierowanie