Tag: badanie cholesterolu (1)

Lepiej zrozumieć swój stan cholesterolu we krwi

Lepiej zrozumieć swój stan cholesterolu we krwi

 

Badanie cholesterolu, czyli badanie lipidowe, przeprowadza się w celu zmierzenia wszystkich parametrów lipidowych. Jest to badanie krwi, które dokładnie analizuje wszystkie "frakcje" cholesterolu i pomaga odróżnić "dobry" od "złego" cholesterolu. Jak rozszyfrować wyniki?

 

Dlaczego pewne wartości mogą pojawić się w tłuszczu?

Badanie cholesterolu jest dokładnym badaniem krwi, wykonywanym po stwierdzeniu podwyższonego poziomu cholesterolu całkowitego, w celu monitorowania pojawienia się anomalii cholesterolowej lub kontroli już znanej anomalii. W zależności od wyników wskazane jest ustalenie działań dietetycznych (dieta, aktywność fizyczna itp.) lub leczenie farmakologiczne.

 

Co to jest badanie poziomu lipidów?

Lipidogram (profil lipidowy) to badanie, dzięki któremu można określić poziom cholesterolu całkowitego i  jego frakcji oraz trójglicerydów we krwi. Mierzone będą: cholesterol całkowity, cholesterol LDL ("zły" cholesterol), cholesterol HDL ("dobry" cholesterol). Na jego podstawie określa się stopień zagrożenia miażdżycy - schorzenia prowadzącego do zawału serca czy niedokrwiennego udaru mózgu.

 

Jakich zaleceń należy przestrzegać przed wykonaniem badania poziomu cholesterolu?

Osoba musi być na czczo przez co najmniej 12 godzin, a ostatni posiłek nie może być zbyt tłusty. Zaleca się również, aby nie zmieniać swoich nawyków żywieniowych w tygodniach poprzedzających badanie, unikać spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz bardzo intensywnego wysiłku fizycznego w ciągu 72 godzin poprzedzających badanie.

 

Na co wskazują wyniki badania lipidów?

Cholesterol całkowity

Jest to ilość cholesterolu mierzona we krwi. Jest on wytwarzany przez nasz organizm w wyniku spożywania pokarmów, a następnie transportowany przez lipoproteiny, w tym HDL i LDL. Poziomy cholesterolu różnią się nieznacznie w zależności od wieku i płci. Poziom cholesterolu jest mierzony w miligramach na decylitr (mg/dl).

Prawidłowe stężenie u osób powyżej 20. roku życia w zależności od płci wynosi:

u kobiet:

  •     całkowity cholesterol: 125-200 mg/dl (poniżej 5 mmol/l),
  •     LDL: mniej niż 100 mg/dl, (2,6 mmol/l),
  •     HDL: co najmniej 50 mg/dl, (1,3 mmol/l),
  •     nie-HDL: mniej niż 120 mg/dl,
  •     triglicerydy: mniej niż 150 mg/dl (1,7 mmol/l).


u mężczyzn:

  •     całkowity cholesterol: 125-200 mg/dl (poniżej 5 mmol/l),
  •     LDL: mniej niż 100 mg/dl, (2,6 mmol/l)
  •     HDL: co najmniej 40 mg/dl (1 mmol/l),
  •     nie-HDL: mniej niż 130 mg/dl,
  •     triglicerydy: mniej niż 150 mg/dl (1,7 mmol/l).

 

Cholesterol HDL

Przenosi on cholesterol do wątroby, gdzie jest on utylizowany, jest to "dobry cholesterol". Musi być wyższy niż 40 mg/dl dla mężczyzn i 50 mg/dl dla kobiet.

 

Cholesterol LDL

Dostarcza cholesterol do narządów, ale zdarza się, że cząsteczki te odpowiadają za odkładanie się złogów w ścianach tętnic, uczestnicząc w rozwoju miażdżycy. Dlatego nazywany jest "złym cholesterolem". Nie jest on mierzony, lecz obliczany na podstawie dwóch poprzednich pomiarów, zgodnie z następującym równaniem: LDL-cholesterol = cholesterol całkowity - HDL-cholesterol -tryglicerydy. Musi być niższa niż 100 mg/dl u mężczyzn i 150 mg/dl u kobiet. Jeśli twoje wyniki znacznie przekraczają normę koniecznie skontaktuj się z lekarzem.

 

Poziom ryzyka sercowo-naczyniowego

Nazywany również "wskaźnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego", jest obliczany na podstawie kilku parametrów: płci, cholesterolu całkowitego, palenia papierosów, ciśnienia krwi, dla wieku pomiędzy 40 a 65 lat.

 

Cel LDL do osiągnięcia

Idealną wartość cholesterolu LDL, można osiągnąć poprzez zmianę stylu życia lub przyjmowanie leków. Im wyższe ryzyko, tym niższa wartość. Jest on podawany jako wskazanie i musi być analizowany w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Nieprawidłowy lipidogram oznacza, że organizm nie radzi sobie z przetwarzaniem dostarczanych cukrów i tłuszczów. Dlatego należy je ograniczyć, by ich nadmiar nie odkładał się pod postacią blaszek miażdżycowych.
Istotne znaczenie w obniżaniu poziomu cholesterolu LDL i trójglicerydów ma dieta niskotłuszczowa. Taką dietę może przygotować wedle potrzeby każdy dietetyk. Znaczenie ma również wprowadzenie zwiększonej aktywności fizycznej.