Co warto wiedzieć o ankietach CAWI?

Badania rynkowe

Co warto wiedzieć o ankietach CAWI?

 

Ankiety CAWI są najpopularniejszą metodą badawczą. Tematyka badania internetowego może być dowolna, co wpływa na dużą ilość wykonywanych ankiet online. Jednak nie tylko to wpływa na ilość realizowanych badań CAWI. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę chcąc przeprowadzić ankietę internetową?

 

Krótki czas realizacji

Ankiety CAWI są metodą badawczą, która nie wymaga dużego nakładu czasu. Przygotowanie badania jest krótkim i prostym zadaniem ze względu na dużą dostępność narzędzi do przeprowadzania ankiet online, jak program SurvGo™. Dzięki takim programom osoby przeprowadzające badania mogą skorzystać z istniejących już szablonów, co zdecydowanie usprawnia proces tworzenia ankiety internetowej. Zbierane dane są natychmiastowo zapisywane w bazach danych, co także ułatwia proces realizacji badania.  Sprawia to również, że raporty oraz analiza danych jest znacznie prostsza i szybsza. Osoba analizująca zebrane dane nie musi samodzielnie wklepywać zebranych danych, a wykresy i tabele powstają za pomocą jednego kliknięcia. Warto także zauważyć, iż za pośrednictwem Internetu możemy w krótkim czasie dotrzeć do dużej grupy osób, która wypełni udostępnione badanie. W sieci znajdziemy różne osoby, które cechują się różnymi danymi demograficznymi.

 

Rzetelność zbieranych danych

Ankiety online cechują się bardzo małym marginesem błędu. W odniesieniu do innych metod badawczych można zauważyć, iż w tym sposobie badania ilość popełnianych błędów jest zdecydowanie mniejsza. Jest tak dlatego, ponieważ respondenci sami zaznaczają odpowiedzi i wysyłają uzupełnione kwestionariusze jednym kliknięciem. Nie ma, więc możliwości na błędy osoby ankietującej przy przepisywaniu danych. Dane zebrane w badaniach CAWI także są zdecydowanie bardziej szczere, niż w innych badaniach ankietowych. Badania dowodzą, że osoby udzielające odpowiedzi w sieci są bardziej otwarte i chętniej udzielają bardziej prezencyjnych odpowiedzi ze względu na brak bezpośredniego kontaktu z osobą przeprowadzającą badanie. Uzyskanie rzetelnych informacji jest dla ankietera najlepszą możliwością, gdyż na podstawie takich danych może wyciągnąć odpowiednie wnioski do dalszych działań. Podejmowanie decyzji na podstawie fałszywych informacji może skutkować brakiem poprawy działania, co nie zwiększy zysków w przedsiębiorstwie.

 

Dostępność ankiet CAWI

Ankiety CAWI są chętnie wypełniane przez grupy docelowe ze względu na ich duże możliwości. Badania internetowe są zwykle bardzo ciekawe ze względu na zróżnicowane pytania, jak pytania otwarte, pytania zamknięte jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytania z sumą punktów, pytania macierzowe, czy pytania rankingowe, bądź też w skali. Zastosowanie różnych pytań sprawi, że badanie jest interesujące i angażujące dla każdego respondenta. Warto zauważyć, że każda osoba może wypełnić badanie CAWI w dowolnym miejscu i czasie, tylko gdy ma dostęp do Internetu. Sprawia to, że respondenci mogą wypełnić badanie nawet w czasie przerwy w pracy, bądź będąc w komunikacji miejskiej. Dostępność ankiet CAWI wpływa na ilość otrzymywanych informacji zwrotnych.

Ankiety CAWI są tak popularne, gdyż posiadają wiele możliwości. Dzięki swoim cechom duża liczba respondentów z chęcią wypełnia udostępniane badania Internetowe. Jeśli chcesz stworzyć dobrą ankietę online pamiętaj o dostępności różnych narzędzi do tworzenia badań internetowych, jak SurvGo™.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego ankiety CAWI są popularne?

Ankiety CAWI cieszą się popularnością ze względu na swoją łatwość realizacji, szybki czas przygotowania i zbierania danych oraz dostępność różnych narzędzi do ich tworzenia.

Jak krótki czas realizacji wpływa na przeprowadzanie ankiet online?

Dzięki krótkiemu czasowi realizacji, ankiety CAWI mogą być szybko stworzone i dostarczone respondentom, co pozwala na szybsze uzyskanie wyników i analizę danych.

Dlaczego warto korzystać z różnych typów pytań w badaniach CAWI?

Zastosowanie różnych typów pytań, takich jak pytania otwarte, zamknięte, w skali czy rankingowe, sprawia, że badania są ciekawsze i bardziej angażujące dla respondentów.

ankiety onlinetworzenie ankietybadania onlineCAWI